Πέμπτη, 16 Νοεμβρίου 2017
Δεν είναι η φύση που εκδικείται 
Ειναι 
οι... Απάνθρωποι που αδιαφόρησαν 
Χρόνια.... να την δαμάσουν 
δίνοντάς της.... εναλλακτική... 
διαφυγής. 
Ηθικός αυτουργός 
οι αμελείς 
Πολιτικοί....  δολοφόνοι 
που συνεχώς καταστρέφουν 
στο βωμό του χρήματος
Πατρίδα & Ανθρώπους 
....3ήμερο εθνικό πένθος? 
Αναρίθμητα χρόνια πενθούμε.... 
Πενθούμε.... Μόνο πενθούμε...